گالري عكس هنرمندان
جديدترين مطالب سايت
تعبیرخواب بچه دار شدن

تعبیرخواب بچه دار شدن

1ـ خواب زايمان در خواب ، نشانة بدنيا آوردن كودكي سلامت است . 2ـ اگر دختري خواب ببيند زايمان مي كند ، نشانة آن است كه از درستكاري رو بر مي گردانيد و به رفتاري نادرست رو مي آوريد . 3ـ اگر زني شوهردار خواب ببيند كودكي به دنيا مي آورد ، نشانة آن است كه ارثي كلان به او خواهد رسيد .

--------------------------------------------------------------------------------

گرد آوری : وبسایت سرگرمی ایران پارسی

  موضوع مطلب: تعبيرخواب                      تعداد بازديد اين مطلب:  12511                               تاريخ ارسال:  یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۱
جالبترينهاي روز
مطالب مرتبط ديگر